(Berg) (. 1773  1832, ), -.

...

(Bursy) (21 1835  28 1899), - (1894), .- .

...